Portal Rasmi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN
MALAYSIA

MINISTRY OF EDUCATION
MALAYSIA

Log Masuk
 

Malaysia Laboratories for Academia-Business Collaboration (MyLAB)


Malaysia Laboratories for Academia-Business Collaboration (MyLAB) ditubuhkan sebagai langkah menyahut hasrat kerajaan untuk meningkatkan jaringan kolaborasi antara Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) dengan sektor industri. Program ini bertujuan mengkomersialkan produk penyelidikan akademia, seiring dengan tuntutan pertumbuhan teknologi dan inovasi tempatan serta pemindahan ilmu.

Justeru, MyLAB diharap berupaya mempromosi kecemerlangan dalam penyelidikan dengan penciptaan yang inovatif dan terkehadapan dalam nic-nic yang strategik untuk menghasilkan 'total solution showcase' yang sedia untuk dikomersialkan melalui kolaborasi IPT dan industri.

Pembiayaan dana MyLAB meliputi sepuluh (10) bidang teknologi yang telah dikenal pasti seperti berikut:

 1. Nanoteknologi
 2. Bioteknologi
 3. Aeroangkasa
 4. Automotif & Teknologi Pengangkutan
 5. Minyak & Gas
 6. Tenaga Boleh Diperbaharui
 7. Penjagaan Kesihatan
 8. Teknologi Hijau
 9. Kecukupan Makanan
 10. Sains Sosial dan Kemasyarakatan

Permohonan Geran MyLAB dibuka kepada semua Universiti Awam (UA) dan tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti dalam Garis Panduan Permohonan Projek MyLAB 1/2018.

TARIKH PERMOHONAN MyLAB 1/2018:
16 JULAI 2018 HINGGA 28 SEPTEMBER 2018

KAEDAH PERMOHONAN:

 1. Permohonan hendaklah dibuat dengan melengkapkan Borang Permohonan MyLAB 1/2018 (Lampiran A) setelah membentuk kumpulan penyelidik yang melibatkan industri dan ahli kolaborasi yang lain.
 2. Setiap permohonan boleh dibuat dengan mengemukakan lima (5) salinan Borang Permohonan Projek MyLAB 1/2018 yang lengkap (Lampiran A) melalui pihak Pengurusan Penyelidikan (RMC) IPT masing-masing. Softcopy Borang Permohonan tersebut dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan perlu disimpan di dalam (compact disc / pendrive) dan dihantar kepada urus setia MyLAB. Pihak RMC IPT juga perlu mengesahkan dan menghantar Borang Ringkasan Permohonan Projek MyLAB 1/2018 (Lampiran B) dan Senarai Semak Penghantaran Dokumen Permohonan Projek MyLAB 1/2018 (Lampiran C).
 3. Dokumen permohonan Projek MyLAB 1/2018 perlu dikemukakan kepada urus setia selewat-lewatnya pada 28 September 2018 (Jumaat) kepada alamat berikut:
  Urus Setia MyLAB Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT (BPKI) Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) Aras 7, No.2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5 62200 PUTRAJAYA. E-mel : mylabbpki@moe.gov.my
 4. Sebarang kelewatan penghantaran permohonan akan menyebabkan permohonan TIDAK dipertimbangkan untuk proses selanjutnya.
 5. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:
  Urus setia MyLAB:
  i. Puan Norlizawaty Abdu Samad : 03-8870 6952
  ii. Cik Nurul Nadheerah Baharudin : 03-8870 6954
  iii. Encik Abdul Zuhaily Nasir : 03-8870 6000 samb. 4579
  iv. Puan Juita Baba : 03-8870 6956
  No. Faks : 03-8870 6867

Muat Turun Dokumen Permohonan MyLAB 2018
 
Dikemaskini pada 27 Ogos 2018
Jumlah Capaian : 302317
Paparan terbaik : IE9 / Firefox 11 ke atas / Google Chrome
dengan resolusi 1024 x 768 dan ke atas
Hakcipta Terpelihara © 2013 MyGRANTS Hak Cipta | Dasar Privasi & Keselamatan
Dikemaskini pada : Selasa, 23 April 2019  
'.Hari ini.' Hari Ini 2870
'.Semalam.' Keseluruhan 2842403