KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
MALAYSIA

Malaysia Laboratories for Academia-Business Collaboration (MyLAB) 1/2022

Malaysia Laboratories for Academia-Business Collaboration (MyLAB) ditubuhkan sebagai langkah merealisasikan jaringan kolaborasi Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) dengan sektor industri. Program ini bertujuan menghubungkan jurang (bridging the gap) pengkomersialan produk penyelidikan dengan kerjasama akademia dan industri, seiring dengan tuntutan pertumbuhan teknologi dan inovasi tempatan serta pemindahan ilmu.

Pembiayaan dana MyLAB meliputi sepuluh (10) Pemacu Sosioekonomi bagi Rangka Kerja 10-10 Sains, Teknologi, Inovasi dan Ekonomi Malaysia (MySTIE) seperti berikut:-

 1. Tenaga (Energy);
 2. Perkhidmatan Perniagaan dan Kewangan (Business and Financial Services);
 3. Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan (Culture, Arts and Tourism);
 4. Perubatan dan Penjagaan Kesihatan (Medical and Healthcare);
 5. Teknologi dan Sistem Pintar (Kejuruteraan dan Pembuatan Generasi Baharu (Smart Technology and Systems (Next Generation Engineering and Manufacturing));
 6. Bandar Pintar dan Pengangkutan (Smart Cities and Transportation);
 7. Air dan Makanan (Water and Food);
 8. Pertanian dan Perhutanan (Agriculture and Forestry);
 9. Pendidikan (Education); atau
 10. Alam Sekitar dan Biodiversiti (Environment and Biodiversity).

Permohonan Geran MyLAB dibuka kepada semua Universiti Awam (UA) dan Universiti Swasta (Government Linked University (GLU)) selaku Universiti Peneraju dan tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti dalam Garis Panduan Geran MyLAB (Pindaan Tahun 2022).

Permohonan geran MyLAB 1/2022 dibuka pada 18 April 2022 dan tarikh tutup adalah pada 30 Jun 2022 (penghantaran full proposal)..

*TARIKH TUTUP PERMOHONAN GERAN MyLAB 1/2022:
30 JUN 2022


KAEDAH PERMOHONAN:

 1. Permohonan mestilah dicalonkan oleh Pusat Pemindahan Teknologi (TTO)/Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)/pejabat setara di Universiti.
 2. Pusat Pemindahan Teknologi (TTO)/Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)/pejabat setara di Universiti perlu membuat saringan awal dan mengemukakan/mencalonkan cadangan projek yang berpotensi. Maklumat berkenaan ‘project pitching’ disediakan berdasarkan format yang akan ditetapkan oleh JPT, KPT dan maklumat tersebut perlu dikemukakan kepada urus setia pada 20 Mei 2022 (Jumaat).
 3. Permohonan yang telah disenarai pendek perlu menghantar permohonan cadangan penuh (full proposal) bagi geran MyLAB dengan melengkapkan Lampiran A : Borang Permohonan Geran MyLAB (Seksyen A hingga E) oleh kumpulan penyelidik dan kolaborator.
 4. Setiap permohonan boleh dibuat dengan mengemukakan lima (5) salinan Borang Permohonan Geran MyLAB yang lengkap melalui Pusat Pemindahan Teknologi (TTO) / Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC) / pejabat setara di Universiti masing-masing. Softcopy Borang Permohonan tersebut dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan perlu disimpan di dalam (compact disc / pendrive) dan dihantar kepada urus setia MyLAB. Pihak TTO / RMC / pejabat setara di Universiti juga perlu mengesahkan dan menghantar Borang Ringkasan Permohonan Geran MyLAB dan Senarai Semak Penghantaran Dokumen Permohonan Geran MyLAB.
 5. Dokumen permohonan geran MyLAB tersebut perlu dikemukakan kepada urus setia kepada alamat berikut:
  Urus Setia MyLAB Bahagian Kecemerlangan Penyelidikan IPT (BKPI) Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi Aras 7, No.2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5 62200 PUTRAJAYA. E-mel : mylabbpki@mohe.gov.my / mylabbkpi@gmail.com
 6. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:

  Urus setia MyLAB:
  i. Puan Rohida binti Kamis : 03-88706979
  ii. Cik Nurul Nadheerah Baharudin : 03-8870 6954
  iii. Encik Mohamad Saifullah Akmal bin Mohd Azmi : 03-8870 6000 samb. 4579
  iv. Puan Juita binti Baba : 03-8870 6956
  No. Faks : 03-8870 6867

 
Dikemaskini pada 28 Apr 2022
Jumlah Capaian : 99532
Statistik Daftar Masuk
'.Hari ini.' Hari Ini 86
'.Semalam.' Keseluruhan 5551106
Isnin, 15 April 2024
Hak Cipta Dasar Privasi & Keselamatan
Hakcipta Terpelihara © 2013 MyGRANTS