Portal Rasmi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN
MALAYSIA

MINISTRY OF EDUCATION
MALAYSIA

Log Masuk
 

PUSAT KECEMERLANGAN PENDIDIKAN TINGGI (HICoE) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI (KPT)


FALSAFAH

Program Pusat Kecemerlangan Pendidikan Tinggi (Higher Institution Centres of Excellence, HICoE) merupakan sebuah program Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) yang dilaksanakan oleh Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT) bagi memacu kecemerlangan penyelidikan IPT dalam dalam bidang penyelidikan nic. Melalui program ini, JPT memberi penarafan HICoE kepada pusat kecemerlangan IPT (Centre of Excellence, CoE) yang berprestasi tinggi dalam bidang penyelidikan nic. Penarafan HICoE menyediakan insentif dalam bentuk geran penyelidikan kepada CoE untuk memperkukuhkan keupayaan penyelidikan bidang nic bagi dilonjakkan ke peringkat yang lebih tinggi.

Penarafan HICoE merupakan satu pendekatan strategik untuk melonjakkan HICoE sebagai peneraju dalam penyelidikan bidang nic ke peringkat kebangsaan dan seterusnya dipupuk ke arah mencapai taraf antarabangsa serta mendukung sembilan (9) Sektor Keutamaan Negara yang kompetitif di dalam Ekosistem Inovasi Malaysia. Lanjutan daripada itu, CoE yang menerima penarafan HICoE disediakan dana untuk melaksanakan program penyelidikan dalam bidang nic bagi membangunkan bakat penyelidikan baru, penerbitan berimpak tinggi, penghasilan inovasi dan pembentukan jaringan kolaborasi. Dana tersebut juga akan membantu HICoE meningkatkan keupayaan makmal penyelidikan nic ke arah mendapatkan pengiktirafan/akreditasi ISO17025.

HICoE juga perlu menyediakan Pelan Tindakan dan Halatuju yang memperincikan perancangan program dan projek yang mampu melonjakkan kecemerlangan HICoE. Kemajuan prestasi HICoE dipantau oleh JPT melalui Indeks Prestasi Utama (KPI) yang ditetapkan ke atas HICoE di dalam Pelan Tindakan dan Halatuju tersebut. HICoE perlu mengemukakan laporan prestasi pencapaian menurut kala pemantauan yang ditetapkan oleh JPT. Prestasi pencapaian yang ditentukan melalui pemantauan tersebut akan digunakan oleh JPT sebagai asas bagi penyaluran dana penyelidikan HICoE seterusnya.


HICoE Teras Penyelidikan dan Inovasi

Definisi : Sebuah pusat yang melaksanakan aktiviti penyelidikan untuk meningkatkan tahap dan kualiti perkhidmatan dan rundingan kepada industri dan masyarakat. Lebih 70% aktiviti yang dilaksanakan oleh pusat ini bertumpu kepada penyelidikan dan inovasi manakala kurang 30% meliputi aspek perkhidmatan dan rundingan.

Syarat Asas:

 1. Pusat Kecemerlangan hendaklah ditubuhkan oleh IPT.
 2. Penubuhan Pusat Kecemerlangan hendaklah diiktiraf oleh Senat dan Ahli Lembaga Pengarah Universiti (LPU).
 3. Pusat Kecemerlangan hendaklah telah ditubuhkan sekurang-kurangnya lima (5) tahun dan mempunyai rekod/bukti bagi pelbagai aktiviti yang dijalankan sepanjang tempoh tersebut.
 4. Pusat Kecemerlangan telah beroperasi sebagai Pusat Tanggungjawab (PTJ) dengan bajet operasi tersendiri.
 5. Pusat Kecemerlangan perlu mempunyai sekurang-kurangnya lima (5) orang staf akademik sepenuh masa berjawatan tetap.
 6. Pusat Kecemerlangan perlu menyerlah dalam sekurang-kurangnya satu (1) bidang tujahan.

Kriteria Instrumen Penilaian HICoE Teras Penyelidikan Dan Inovasi

HICoE Teras Perkhidmatan

Definisi : Sebuah pusat yang menyediakan perkhidmatan dan perundingan kepada masyarakat dan industri. Lebih daripada 70% aktivitinya hendaklah meliputi aspek perkhidmatan dan perundingan, manakala kurang daripada 30% meliputi aspek penyelidikan serta pengajaran dan pembelajaran.

Syarat Asas:

 1. Pusat Kecemerlangan hendaklah ditubuhkan oleh IPT.
 2. Penubuhan Pusat Kecemerlangan hendaklah diiktiraf oleh Senat dan Ahli Lembaga Pengarah Universiti (LPU).
 3. Pusat Kecemerlangan hendaklah telah ditubuhkan sekurang-kurangnya lima (5) tahun dan mempunyai rekod/bukti bagi pelbagai aktiviti yang dijalankan sepanjang tempoh tersebut.
 4. Pusat Kecemerlangan telah beroperasi sebagai Pusat Tanggungjawab (PTJ) dengan bajet operasi tersendiri.
 5. Pusat Kecemerlangan hendaklah mampu menampung kos operasi apabila diiktiraf dan mampu menjana pendapatan yang mencukupi untuk menampung kos operasi dan 50% emolumen selepas tiga tahun (3) diiktiraf sebagai HICoE.
 6. Pusat Kecemerlangan perlu menyerlah dalam sekurang-kurangnya satu (1) bidang tujahan.

Kriteria Instrumen Penilaian HICoE Teras Perkhidmatan

KAEDAH PERMOHONAN

 1. Permohonan hendaklah dibuat dengan melengkapkan Instrumen HICoE bermula 5 Mac 2018.
 2. Pengisian data di dalam Instrumen HICoE hendaklah difokuskan kepada satu (1) bidang nic terpilih dan kukuh di CoE masing-masing.
 3. Semua permohonan hendaklah disemak oleh Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC) dan diperakukan oleh Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) IPT masing-masing.
 4. Hanya CoE yang memenuhi syarat asas dan melepasi markah minimum penarafan sahaja yang layak untuk mengemukakan dokumentasi seperti berikut:
  • Sesalinan surat penubuhan CoE yang diikitraf oleh Senat dan Ahli Lembaga Pengarah Universiti (LPU);
  • Harcopy Instrumen beserta senarai utama/masterlist; dan
  • Softcopy (Pen Drive/CD) Instrumen beserta senarai utama/masterlist dan dokumen bahan bukti.
  Dokumentasi tersebut haruslah dikemukakan kepada urus setia selewat-lewatnya pada 5 April 2018 (Khamis), jam 5.00 petang.
 5. Sebarang kelewatan penghantaran softcopy dan hardcopy permohonan akan menyebabkan permohonan TIDAK dipertimbang untuk proses selanjutnya.
 6. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:
  i. Puan Aini Dayana binti Md Ali : 03 – 8870 6962 ainidayana@mohe.gov.my
  ii. Puan Arba’atun binti Mohd Napiah : 03 – 8870 6967 arbaatun@mohe.gov.my
 
Dikemaskini pada 27 Feb 2018
Jumlah Capaian : 137360
Paparan terbaik : IE9 / Firefox 11 ke atas / Google Chrome
dengan resolusi 1024 x 768 dan ke atas
Hakcipta Terpelihara © 2013 MyGRANTS Hak Cipta | Dasar Privasi & Keselamatan
Dikemaskini pada : Ahad, 29 Mac 2020  
'.Hari ini.' Hari Ini 551
'.Semalam.' Keseluruhan 3704709